Sorteerverplichting voor Vlaamse bedrijven

De Vlaamse overheid verplicht bedrijven om nog meer te sorteren. Wat betekent dit concreet voor u?
Vanaf 1 juni 2018 moeten ook plastic folies, harde plastics en EPS (piepschuim) gescheiden ingezameld worden.
De overheid verplicht daarmee elk Vlaams bedrijf om de volgende 24 stromen afzonderlijk in te zamelen van het restafval:

 1. Papier en karton
 2. PMD
 3. Houtafval
 4. Metalen
 5. Textielafval
 6. Glas
 7. Afvalbanden
 8. Groenafval
 9. Puin
 10. Landbouwfolies
 11. KGA
 12. Gevaarlijke afvalstoffen
 13. Batterijen en accu’s
 14. Afgedankte elektrische en elektronsiche apparaten
 15. Afgewerkte olie
 16. Oliën en vetten
 17. Asbestcement
 18. CFK houdend afval
 19. Recycleerbare harde kunststoffen
 20. Geëxpandeerd polystyreen (EPS, isomo, piepschuim)
 21. Folies
 22. Keukenafval en etensresten
 23. Levensmiddelenafval
 24. Matrassen
De inspectiediensten zullen er nauw op toezien dat de richtlijnen voor sortering correct worden toegepast. Dit zowel door de bedrijven waar het afval ontstaat, als door de bedrijven die het afval inzamelen.

Het is dus onze gedeelde verantwoordelijkheid om de gescheiden afvalinzameling correct te organiseren.

Wil u weten tot welke afvalstromen uw afval materialen precies behoren, neem dan een kijkje op onze handige sorteerwijzers.
Voor specifieke vragen rond uw recycleerbare afvalsoorten kan u steeds contact met ons opnemen.